top of page

Helo a chroeso i fy ngwefan! Rwy'n ysgrifennu dramâu, sgriptiau ffilm a dramâu radio. 
 
Mae fy ngwaith yn cynnwys: Tremolo (Illumine, Theatr Genedlaethol Cymru),The Order of the Object (Theatr Clwyd), The Merthyr Stigmatist (Sherman/Theatr Uncut) a 2023 (Illumine). Mae fy ngwaith wedi cael ei lwyfannu gan gwmnïau theatr sy’n cefnogi gwaith ysgrifenedig newydd gan gynnwys: Dirty Protest, Y Miniaturists a PopUP Theatrics (Efrog Newydd). 
 
Mae fy ngwaith wedi cael ei gynhyrchu yn: The Barbican, The Other Room, Theatr y Sherman, Canolfan Mileniwm Cymru, Canolfan Gelfyddydau Chapter, Theatre 503, The Arcola, TACT Studio (Broadway Efrog Newydd), The Arches, Theatr Bridewell Llundain, Theatr Martin E Segal (Efrog Newydd). Rwyf ar hyn o bryd yn awdur preswyl yn Theatr Clwyd ac yn aelod o gynllun cyntaf BAFTA Connect (2022-25). 

Lisaparrykirstenmcternan137.jpg

Mae fy nrama fer cloi Meddygol Advans ar gyfer Dal ati i Ysgrifennu 20 ar gael i'w gwylio yma .Rwyf ar hyn o bryd yn datblygu drama newydd, gyda chefnogaeth Sefydliad Peggy Ramsay yn ogystal â datblygu prosiectau eraill ar gyfer y llwyfan a’r sgrin. i  cyd-redeg Illumine Theatre gyda’r cyfarwyddwr Zoë Waterman ac maent wedi siarad ar baneli amrywiol ynghylch ffeministiaeth a theatr a hefyd gwyddoniaeth a theatr, yn arbennig wrth roi sgwrs ar gyfer TEDx . Rwyf wedi ysgrifennu ar gyfer The Guardian ar theatr ac wedi cyfrannu at The World at One ar BBC Radio 4 yn ogystal â Front Row .

Mae cyfweliad gyda fi yn siarad am fy ymarfer a gwobr Theatre Uncut i'w weld yma . Mae cyfweliad gyda fi yn siarad am fy ymarfer a'r sîn theatr yng Nghymru i'w weld yma . Roeddwn yn westai ar The Standard Issue  podlediad yng Ngwanwyn 2021. Cliciwch yma i wrando. Roeddwn i hefyd yn westai ar bodlediad Ciaran Fitzgerald In Lockdown With...  ar ddiwedd 2020. Gellir ei ffrydio trwy Apple Podcasts yma a thrwy Spotify yma .

Cyn hynny bûm yn gweithio fel newyddiadurwr newyddion ac mae fy ngwaith wedi ymddangos yn helaeth mewn papurau newydd rhanbarthol a chenedlaethol. Rwyf hefyd wedi ysgrifennu erthyglau rhyddiaith ar gyfer cylchgrawn Bare Fiction , gan gyfweld ag awduron a phobl greadigol eraill.  

​​

Mae fy marddoniaeth wedi ei chyhoeddi yn y cylchgronau canlynol:  Aesthetica , Borderlines , Coffi House , Dream Catcher , Iota , Magma , Orbis , Poetry Salzburg ,  Prole , Raw Edge , Y Rhosyn Du , Y Chwarterolyn Haiku , Yr Awdur Newydd , Y Darllenydd ,  Caws wedi'i Dostio (UDA) a Geiriau-Myth . Mae fy rhyddiaith hefyd wedi'i chyhoeddi yn Orbis . Fy stori fer Aifft  ar gael i'w brynu mewn blodeugerdd o gystadleuaeth stori fer Rhys Davies 2014 o'r enw Dal y Dydd . Cliciwch yma i archebu copi.

Rwy'n cael fy nghyhoeddi gan Nick Hern Books a'm cynrychioli gan Micheline Steinberg Associates .

bottom of page