Ym mis Mawrth 2022, rhyddhawyd fy nrama sain Tremolo, cynhyrchiad gan Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg. Mae'n adrodd hanes Harri - bachgen 18 oed gyda'i holl fywyd o'i flaen, dim ond i ddarganfod bod ei fam wedi cael diagnosis o Alzheimer teuluol cynnar a bod ganddo ef a'i chwaer Gwenllian siawns o 50 y cant o etifeddu'r clefyd. 

 

Ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, mae Tremolo ar gael trwy lwyfannau gan gynnwys Spotify, iTunes ac AM neu drwy glicio yma

Harri: Gareth Elis

Awdur: Lisa Parry

Cyfarwyddwr:  Zoë Waterman

Cyfansoddwr a Thelynor: Eira Lynn Jones 

Golygu sain a dylunio: Rhys Young ar gyfer Stiwdios Hoot

Dramodydd a chyfieithu i'r Gymraeg: Branwen Davies

Cerddoriaeth ychwanegol: Drwy Dy Lygid Di, ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Yws Gwynedd

Mae Chocolate Orange Biscuits gan y Wireless Theatre Company yn gasgliad o ddramâu byrion sydd i gyd yn cynnwys, ar ryw adeg, naill ai siocled, orennau neu fisgedi. Cyn hynny llwyfannwyd From Brum to Manhattan yn Theatre 503; Perfformiwyd Throwing Oranges to the Ducks yn The Shakespearean Globe, Balham; a chyhoeddwyd Hot Chocolate and Therapy yn Orbis.

Yn serennu: Matthew Field, Faye Honeysett, Lucy Bruegger, Maggie Turner ac Emily Wright

Ysgrifennwyd gan: Lisa Parry

Golygwyd gan: Lester Barry